fb300

Tartalomjegyzék

A Fóti Városszépítő Egyesület 
Módosított Alapszabálya

  1. Általános rész

1.1 Az egyesület elnevezése: Fóti Városszépítő Egyesület

1.2 Az egyesület székhelye: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

1.3 Levelezési címe: 2151 Fót, Tessedik S. u. 13/c.

1.4 Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

1.4.1. Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.

1.4.2. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

1.4.3. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

1.5 Az egyesület a Magyar Köztársaság Alapokmánya, a 2013. évi V. törvény (új Ptk), valamint. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Civil tv.) rendelkezései alapján végzi tevékenységét. Az egyesület törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el.

1.6 Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő – testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelöltállítás, valamint polgármester jelölése.

1% - Segítsen!

Szépítse Ön is Fót városát! Segítsen adója 1%-ával: Csak ki kell töltenie az alábbi nyilatkozatot, melyet letölthet honlapunkról:

NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
email: info@varosszepitok.hu 

vsz400

fb300

kituntetes2015c

Facebook

fb300