fb300

Tartalomjegyzék

 

Az egyesület célja

2.1 A szervezet célja:

2.1.1. Tevékenyen részt vesz Fót Város települési arculatának kialakításában.

2.1.2. Közreműködik a környezet és tájvédelem kialakításában, megőrzésében

2.1.3. Aktívan részt vesz a település fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, közreműködik végrehajtásában.

2.1.4. Közreműködik az épített és természetes környezet hagyományőrzésében.

2.1.5. Közreműködik a fóti művészeti, képzőművészeti és művelődési, továbbá az építészeti és műszaki kultúra kialakításában, szakirányításában.

2.1.6. Rendezvények, megemlékezések, kiállítások szervezése.

2.1.7. Leltározza a műemlék jellegű és népi építészet fellelhető tárgyait, hagyományait, elősegíti védelmüket.

2.1.8. Kapcsolatot tart hasonló célú, szakirányú egyesületekkel bel- és külföldön.

2.1.9. Véleménynyilvánításával elősegíti a távlati fejlesztési tervek kialakítását, közterületek kialakítását, díszítését.

Az egyesület közhasznú tevékenysége

- kulturális tevékenység

- műemlékvédelem

- környezetvédelem

Az egyesület közhasznú szolgáltatásait bárki, megkötés nélkül igénybe veheti.

2.2 Az egyesület a célja szerinti közhasznú tevékenységeit az alábbi jogszabályhelyekben megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan látja el.

2.2.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Öktv.) 6. § szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása során

a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt,

b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait.

2.2.2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Öktv.) 13. § (1) bekezdés értelmében a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen:

  • 1. pont alatti településfejlesztés, településrendezés,

  • 7. pont szerinti kulturális szolgáltatás, különösen a kulturális örökség helyi védelme

2.2.3. A fenti közfeladatokhoz kapcsolódó egyesületi közhasznú tevékenység az alapszabály 2.1. pontjában megfogalmazottak szerint:

  • Fót Város települési arculatának kialakításában való részvétel,

  • közreműködés a környezet és tájvédelem kialakításában, az épített és természetes környezet hagyományőrzésében, a fóti művészeti, képzőművészeti és művelődési, továbbá az építészeti és műszaki kultúra kialakításában

  • a műemlék jellegű és népi építészet fellelhető tárgyainak, hagyományainak leltározása, védelmük elősegítése.

2.3. Az egyesület gazdasági – vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcéljainak megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult;

Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

Az egyesület működésének, szolgáltatásai igénybe vétele módjának és beszámolóinak legfontosabb adatait, valamint a közgyűlés és az elnökség döntéseit az egyesület saját honlapján évente nyilvánosságra hozza.

 

1% - Segítsen!

Szépítse Ön is Fót városát! Segítsen adója 1%-ával: Csak ki kell töltenie az alábbi nyilatkozatot, melyet letölthet honlapunkról:

NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
email: info@varosszepitok.hu 

vsz400

fb300

kituntetes2015c

Facebook

fb300