Accessibility Tools

• Fóti Városszépítő Egyesület •

Egyesületünk 1991-ben történt megalakulása óta azon munkálkodunk, hogy Fót rendezett és szép településsé váljon. Továbbra is fő célunk, Fótot az itt élő emberek és az itt működő vállalkozások együttes bevonásával, közösen egy a mainál szebb és élhetőbb várossá tegyük. Olyan várossá, amely a természettel együtt élő, a régmúlt hagyományait ápoló, a reformkori értékeket megőrző, a mai kornak megfelelően haladó és fenntartható módon fejlődik, amelynek építőeleme az egyén, alappillére a család.

Ennek érdekében az Egyesület:

  • tevékenyen részt vesz Fót város települési arculatának kialakításában;
  • közreműködik a környezet és tájvédelem kialakításában, megőrzésében;
  • aktívan részt vesz a település fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, közreműködik végrehajtásában;
  • közreműködik az épített és természetes környezet hagyományőrzésében;
  • közreműködik a fóti művészeti, képzőművészeti és művelődési, továbbá az építészeti és műszaki kultúra kialakításában, szakirányításában;
  • rendezvényeket, megemlékezéseket, kiállításokat szervez;
  • kapcsolatot tart hasonló célú, szakirányú Egyesületekkel bel- és külföldön;
  • véleménynyilvánításával elősegíti a távlati fejlesztési tervek kialakítását, közterületek kialakítását, díszítését.

Várjuk mindazokat sorainkba, akik tenni akarnak, és segíteni tudnak a mainál jobb életminőséget nyújtó város elérésért. Az Egyesület tagja lehet az a magyar és külföldi természetes személy, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, előírt tagdíját megfizeti és írásbeli belépési nyilatkozatát a vezetőség elfogadta. Tiszteletbeli taggá választható az a külföldi állampolgárságú személy, aki szakmai tevékenységével, vagy az Egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett. Az Egyesület pártoló tagja lehet, az a magyar vagy külföldi magán vagy jogi személy, aki adományaival kívánja segíteni az Egyesület munkáját, de tagként abban nem kíván részt venni. A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal és a vezetőség elfogadó nyilatkozatával jön létre. A tiszteletbeli tagságról – a vezetőség javaslata alapján – a taggyűlés dönt.


Történetünk

2022

A Legszebb konyhakertek országos programban kilencedik éve vesznek részt városunk lelkes kertkedvelő lakosai Egyesületünk koordinálásával. A program elérte célját, egyre többen térnek vissza a hagyományos konyhakertek kialakítására akár a díszkertek „rovására”. Következő cél hogy az egyre növekvő társasházak balkonjaira, erkélyeire is „beköltözzenek” ezek a növények. A választható kategóriák közül ismét a MINI volt a legtöbb, ez az 50 négyzetméter alatti terület, könnyen kezelhető munka mellett is, ekkora területen is lehet sokféle zöldséget, gyümölcsöt termelni. Már ritka a normál kategória, ebben viszont meglepő méretű kerteket láthattunk, díjazhattunk. Természetesen nem maradtak el a Közösségi, Zártkert és a Balkonon indulók sem. Kategóriánként 3-3 helyezettet díjaztunk, és 4 különdíjat is kiosztottunk.

Tiszta udvar, rendes ház programunk hetedik éve folytatódik az Önkormányzat támogatásával. Egyre népszerűbb a lakosság körében, egyre többen szeretnének ilyen elismeréssel büszkélkedni. Ebben az évben is 18 db TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ kerámia plakettet ítéltünk oda. Döntéskor elsősorban nem az új házakat választjuk, inkább a sok éves munkával karbantartott, utcafrontot is folyamatosan szépítő, gondozó ingatlanokat értékeljük városszépítés szempontjából. Szempont még az autó parkolás megoldása ingatlanon belül, csapadékvíz szabályos elvezetés, kerítés, járda kezelés is.

Elvégeztük a Petőfi utcai gémeskutas park szokásos tavaszi nagytakarítását (fák, bokrok metszése, lehullott falevelek összegyűjtése).

Városunk is csatlakozott az idei TESZEDD országos mozgalomhoz a Fóti Városszépítők koordinálásával. A május 7. szombati hulladékgyűjtéshez csatlakoztak civil szervezetek, és a lakosság is. A cél városunk minél tisztábbá tevése volt.

Mesejárda festése gyerekeknek. Óvodások és iskolások mindennapjait teszik hangulatosabbá az óvodák, iskolák és játszóterek környékén a játékos, színes minták a járdákon.

Az első mesejárda festése a Fáy iskolához vezető járdán valósult meg. Köszönjük a Nor-Color Kft. támogatását és Kiss Eszter profi motívumait.

Részt vettünk a május végi Gyereknap és Főzőverseny, valamint a novemberben megtartott Fóti Kolbi - kolbásztöltő verseny városi rendezvényeken közösségépítő céllal.

2021

A Legszebb konyhakertek országos programban már nyolcadik éve vesz rész városunk lakossága, Egyesületünk koordinálásával és az Önkormányzat támogatásával. A program célja a hagyományőrzésen túl, megszerettetni a kiskertesekkel a dísznövények gondozásán kívül a saját zöldség-gyümölcs termesztését, fontosságát. Ebben az évben is sok szép konyhakertet tudtunk értékelni. A választható kategóriák közül egyre népszerűbb (ebben a kategóriában jelentkeztek a legtöbben) a MINI, amely 50 négyzetméter alatti kertet jelent. A kertesek be tudták bizonyítani, hogy igenis lehet ilyen kis területen sokféle ehető növényt termelni. Akadt még jó pár NORMÁL kategóriás is, illetve KÖZÖSSÉGI, ZÁRTKERT, és nem utolsó sorban BALKON. Egyesületünk, Fót Város Önkormányzatának támogatásával 2021-ben is meghirdette a „Tiszta udvar, rendes ház” programot. A régi hagyományt új tartalommal megtöltve elismerni és értékelni azon ingatlan tulajdonosoknak a törekvéseit, akik önkéntesen hozzájárulnak városunk összképének csinosításához, gondozzák és rendben tartják a saját, és a kerítésükön túli lakókörnyezetüket is. A 18 díjazott, erre a célra tervezett és képzőművész által készített TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ kerámia plakettet és oklevelet kapott a Németh Kálmán Emlékház történelmileg védett kertjében rendezett díjátadó ünnepségen. Bojsza Tamás képviselő és a Városszépítő Egyesület szervezésében októberben elültettünk több száz cserjét a sövényhez, áttelepítettünk számos játékot, mászókát, kisházat, homokozót a Fóti Boglárka Óvoda kertjében a lakosság segítségével. Egyesületünk befogadó szervezetként támogatta a Napkert, Fót Közösségi Kertje csoport Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázatát, amelynek célja a közösségi kert "közösségi terének" fejlesztése, ahol a kertészek közös programokat tudnak szervezni. A Napkert csoport 100.000 Ft támogatásban részesült, a közösségi kert "közösségi terének" fejlesztésére. Egyesületünk részt vett a novemberben megtartott Fóti Kolbi kolbásztöltő verseny városi rendezvényen közösségépítő céllal. 24 csapat versengett a legjobb kolbász címért. Az 5 fős kis csapatuk nagy lelkesedéssel keverte, töltötte, sütötte kolbászkáinkat. Minden csapat szorgosan dolgozott, hogy megfeleljen a zsűri elvárásainak. A rendezvény jó hangulatú volt, alkalom nyílt kapcsolatépítésre más civilszervezetekkel és csoportokkal. A város többi civil szervezetével együttműködve egyesületünk aktív szerepet vállalt a városi adventi programsorozatban. December 12-én tagjaink segítségével kézműves foglalkozást tartottunk a gyerekeknek, illetve meleg italokat kínáltunk az adventi ünnepség látogatóinak.

2020

A KönyvForduló program folytatásaként a Fóti KönyvForduló Csoport által felajánlott, Fót Kultúrájáért Díjjal járó 255.000 Ft-ot kiegészítve felállításra került még egy új kültéri könyvszekrény, egy beltéri könyvespolc és szalagfüggöny felszerelése a tóparti könyvfülke ajtajára. a Kisalagi Közösségi Ház és Fiókkönyvtár kertjének rendbetételére. Közel 10 éve senki nem gondozta a területet. A bokrok elburjánoztak, nem odavaló facsemeték bújtak ki a földből és elrozsdásodott régi mászókát, hintaállványt láthattunk a vastag tűlevél szőnyeg mellett. A fenyőfák elhalt ágai az óvoda fölé benyúlva állandó veszélyt jelentettek: ha letörnek egy nagyobb szélben, az óvoda udvarába esnek. A munkálatokban részt vett a Könyvtár, a Németh Kálmán emlékház, az óvoda és a Városszépítő egyesület tagjai mellett csatlakozott a Polgármester úr, az Alpolgármester úr és néhányan a képviselőtestületből és a lakosságból is, hosszabb-rövidebb időre. Munkánkat segítette a Településszolgáltató Kft konténerrel és ágaprítóval. Lakossági felvetésre döntött az Egyesületünk, hogy állítsunk fel „kupakgyűjtő szívet” egy frekventált helyen. Célja: a jótékony adománygyűjtés egyik módja, ami segítség lehet egy drága műtétre váró beteg gyermek, mozgássérült vagy nehéz anyagi helyzetben lévő család számára. Egyúttal környezetvédelmi tevékenység is, mert így a műanyag kupakok újrafeldolgozásra és nem a szemétbe kerülnek. A kupakgyűjtő szív az Egyesület többéves megtakarításának felhasználásából valósítottunk meg és a Kisalagi Millenniumi Emlékparkban került felállításra.

2019

Jótékonysági Batyus bált tartottunk februárban. A részvételből befolyt 210.000 Ft támogatást „A legszebb konyhakertek” program információs anyagainak nyomdaköltségeihez és nyerteseinek díjazásához, valamint a „KönyvForduló” beltéri könyvespolcainak anyagköltségeihez használtuk fel. Folytatódott a Mol Zöldövezet Program „Közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése” kategóriában a Fóti Környezetbarátok Csoporttal közösen beadott nyertes pályázat megvalósítása, a Sipos Pál tér területének Őshonos fákkal való beültetése. A Fóti Környezetbarátok Csoportból átalakult fótozók Egyesület által áprilisban szervezett 14 db facsemete elültetésével a program befejeződött. A téren 61 db őshonos és 15 db gyümölcsfa került elültetésre. Egyesületünk 200.000 Ft összeggel járult hozzá a Sipos Pál téri „Őshonos árnyék a játszótérre” faültetés megvalósításához.

2018

Egyesületünk év elején felkarolta a „Fóti KönyvForduló” lakossági kezdeményezést. A kezdeményezés célja lakossági összefogással, közösségi tervezéssel több kültéri és beltéri könyvszekrény létrehozása a helyi lakosság olvasáskultúrájának fejlesztése, az olvasás iránti figyelem felhívás, a Fót Városi Könyvtár támogatása és lakossági szemléletformálás érdekében. További cél a nyilvánosság felé aktív, önszerveződő, olvasáskultúrát terjesztő, a helyi könyvtárat segítő lakossági kulturális csoport létrejötte. Az év folyamán a Fóti KönyvForduló Csoport, melynek tagjai több lakossági csoportból és a Városszépítő Egyesület tagjaiból kerülnek ki, saját - az egyesületünk által felajánlott 200.000 Ft támogatás - és kapott/elnyert erőforrásokkal kezdte el a munkát. Az Önkormányzat sport és kulturális pályázatára beadott „Fóti Könyvforduló” pályázati program megvalósításához 280.000 Ft támogatást kaptunk, amelyet az információs anyagok nyomdaköltségeire és a Vörösmarty téren felállított kültéri könyvszekrény kivitelezésére használtunk fel. A Fót fejlődéséért Közalapítvány pályázatán nyert 267.520 Ft támogatásból készült el Millenniumi parki kültéri könyvszekrény. A Mol Zöldövezet Program „Közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése” kategóriában a Fóti Környezetbarátok Csoporttal közösen beadott 2. fordulós pályázaton nyertünk. A Sipos Pál tér 1.125.000 Ft-os területfejlesztési és rehabilitációs program megvalósításához 750.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk a játszótér területének Őshonos fákkal való beültetésére, a 200.000 Ft egyesületi saját önrész biztosítása mellett. Az Önkormányzat környezetvédelmi pályázatán is nyertünk 200.000 Ft támogatást a Sipos Pál téri „Őshonos árnyék a játszótérre” program megvalósításához. November 17 - én részt vettünk a Fóti Környezetbarátok Csoport által szervezett, a Mol pályázati program kertében megvalósult Sipos Pál téri 52 db facsemete ültetésében. A Fóti Kertbarát Körrel közösen beadott pályázat a Tesco-Global Áruházak Zrt. által „Ön választ mi segítünk” elnevezésű program keretében 200.000 Ft támogatásban részesült a Magyar Adományozó Fórum által. A támogatásként kapott összegből két iskolában, a Fáy András Általános Iskolában és a Németh Kálmán Általános Iskolában egy-egy magas ágyást készítetek a Kertbarátok. Időt álló akácfa lécekből, melyeket tartós lazur festékkel kezeltek, földdel feltöltötték, növénnyel beültették a tanulókkal együtt.

2017

Egyesületünk, Fót Város Önkormányzatának támogatásával vállalta a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom beindítását. A régi hagyományt új tartalommal megtöltve elismerni és értékelni azon ingatlan tulajdonosoknak a törekvéseit, akik önkéntesen hozzájárulnak városunk összképének csinosításához, gondozzák és rendben tartják a saját, és a kerítésükön túli lakókörnyezetüket is.

2016

Egyesület szervezésében májusban 45 perces interaktív előadásra került sor a „Hulladékgazdálkodás az őskortól napjainkig” témában, 4 iskolában (Németh Kálmán,- Fáy András,- Fóti Szabad Waldorf,- Fóti Ökumenikus Általános Iskola) szakavatott előadó bevonásával a tanulók aktív részvételével. Kezdeményezésünkre, az Önkormányzat Bársony Fót programjának keretében az idén megvalósul a városszéli üdvözlőtáblák felújítása, amelyet az említett 361 705 Ft-tal 2012-ben támogatott az egyesületünk. 3. éve veszünk részt „A legszebb konyhakertek” Magyarország legszebb konyhakertjei programban, amelynek keretében a helyi díjazásokon kívül, zártkert kategóriában Fekete Ferencné országos díjban is részesült.

2015

A március 15. városi ünnepi rendezvényen a Városvezetés „Fót Városért Kitüntetés” átadásával értékelte egyesületünk eddigi munkáját. Április közepén a Fóti Vadászklubbal közös szervezésben "Tavaszköszöntő bál" címmel városi lokálpatrióta gondolatokra épülő rendezvényt tartottunk a megújult Vörösmarty Művelődésházban. Az őszi "graffiti verseny" megrendezésével próbáltuk bemutatni a fiataloknak, hogy graffiti lehet művészeti alkotás is. Tematikus táblákat készítettek a résztvevők, melyek a rögtönzött kiállítás után a szponzorokhoz kerülnek.

2014

Egyesületünk csatlakozott „A legszebb konyhakert” programhoz, amely azóta is minden évben kiemelt szerepet tölt be az éves programjaink sorában. A hatályos jogszabályok szerint módosított alapszabályunk, valamint a kétéves eredményes munkáról szóló – közhasznúsági melléklettel ellátott – pénzügyi beszámolónk hatósági elfogadása révén megtartottuk közhasznú státuszunkat.

2013

Támogattuk a ReFót fiataljainak ötletét, és pályázatot adtunk be közösen a „Fiatalok Lendületben program” keretében a Sipos Pál tér közösségépítő parkkialakítására Tagjaink egyénileg besegítettek a REFÓT fiataljainak Sipos Pál tér park kialakításának munkálataiban, amelynek megvalósulását az I. REFÓT sportnap rendezvénnyel ünnepeltek meg a fiatalok.

2012

Januári Jótékonysági Bálunkat is ennek a célnak szenteltük, a bál bevételét és a tombolából összejött 361 705 Ft-ot a megvalósításra átutaltuk a Fót Fejlődésért Közalapítvány Számlájára.

2011

Részt vettünk a CÖF szervezésében a tavaszi Várostakarításon: virágokat ültettünk a Dózsa György út virágládáiba, parkokat takarítottunk Aktív szerepet vállaltunk a város jelentős rendezvényein: Gyermeknap, I. Paradicsom Fesztivál. A városi Gyermeknapon hirdettük ki a fóti óvodás és iskolás gyerekek és fiatalok körében meghirdetett rajzversenyünk eredményét. A verseny témája: „Fót – amilyennek én szeretném látni” A Paradicsom Fesztiválon volt a kiindulópontja a város üdvözlő és információs tábláinak rendbetételét célzó akciónak, melynek a tombola bevételét erre a célra tettük félre.

2010

Városszépítők jótékonysági bálja bevételét: 516 000 Ft-ot a Művelődési Ház külső tatarozásának munkáira ajánlottuk fel.

2009

Elkészült a Petőfi utcai díszpark és a Sinka utcában található kutak tisztítása, és a Sinka utcai kút környezetének felújítása a Duna Kút Kft kivitelezésében.

2007

A kerítés megépíttetésével segítettük a Millenniumi Park melletti játszótér létrehozását. 100 000Ft-tal támogattuk a katolikus temető kálváriájának felújítását.

2006

Hozzájárultunk a Fóti Civil Fórum kezdeményezése elkészült 56-os emlékmű megvalósítási költségeihez.

2004-2005

Németh József rendezési terve alapján elkészült a Németh Kálmán út menti fásítás, gyepesítés, szegélykövezés program, melyben részt vett a Fóti Vendégvárók Egyesülete és a Fót Öreghegyi Építőközösség Területfejlesztő és Környezetvédelmi Egyesület is. Segítettük a Fóti Vendégvárók Egyesületének szervezésében a Fót, Dózsa György úti virágládák telepítését. Fót várossá válásával egyesületünk neve Fóti Városszépítő Egyesület-re, címere a Bihari Ági által tervezett Fóti Városszépítők logóra változik.

2001

Futó Tamás szobrász tervei alapján elkészítettük a II. világháborús emlékművet a Vörösmarty úton és az Önkormányzat anyagi hozzájárulásával új parkot alakítottunk ki az elhanyagolt helyén.

2000

Felújítottuk az I. világháborús emlékművet. A Levéltári adatokból és a lakosság bejelentéséből összegyűjtött neveket új márványtáblába vésve állítottunk emléket a háború áldozatainak emlékére.

1999

A falu határain üdvözlőtáblákat állított fel. Rendbetettük a Petőfi Sándor utcában elhanyagolt teret, felújítottuk a régi gémeskutat és parkká alakítottuk.

1995

A Németh Kálmán emlékház felújítási szakvéleményét készítettük el. 1996 Fóti Polgári Kör kezdeményezése, az Artézi kút műtárggyá alakításában és a közvetlen környezetének parkosításában vettünk részt.

1991

Fóti faluszépítők Egyesületének megalakulása, melynek logóját Valent Hódy Mihály tervezte. Már a megalakulás évében részt vettünk az Általános Rendezési Terv kidolgozásában az Önkormányzat felkérésére.

Fóti Városszépítő Egyesület

Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1
Levelezési cím: 2151 Fót, Tessedik Sámuel utca 13/c
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nyilvántartási szám: 13-02-1232
Adószám: 18691504-1-13
Bankszámlaszám: 10402197-50526567-71751009

1% - Segítsen!


Szépítse Ön is Fót városát! Segítsen adója 1%-ával: Csak ki kell töltenie az alábbi nyilatkozatot, melyet letölthet honlapunkról:

Copyright 2023 - Fóti Városszépítők
Grafika: Sarkics György | Web: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.