fb300

Fóti Városszépítő Egyesület

Üdvözöljük honlapunkon

Egyesületünk 1991-ben történt megalakulása óta azon munkálkodunk, hogy Fót rendezett és szép településsé váljon. Továbbra is fő célunk, Fótot az itt élő emberek és az itt működő vállalkozások együttes bevonásával, közösen egy a mainál szebb és élhetőbb várossá tegyük. Olyan várossá, amely a természettel együtt élő, a régmúlt hagyományait ápoló, a reformkori értékeket megőrző, a mai kornak megfelelően haladó és fenntartható módon fejlődik, amelynek építőeleme az egyén, alappillére a család.

Ennek érdekében az Egyesület:
  • tevékenyen részt vesz Fót város települési arculatának kialakításában;
  • közreműködik a környezet és tájvédelem kialakításában, megőrzésében;
  • aktívan részt vesz a település fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, közreműködik végrehajtásában;
  • közreműködik az épített és természetes környezet hagyományőrzésében;
  • közreműködik a fóti művészeti, képzőművészeti és művelődési, továbbá az építészeti és műszaki kultúra kialakításában, szakirányításában;
  • rendezvényeket, megemlékezéseket, kiállításokat szervez;
  • kapcsolatot tart hasonló célú, szakirányú Egyesületekkel bel- és külföldön;
  • véleménynyilvánításával elősegíti a távlati fejlesztési tervek kialakítását, közterületek kialakítását, díszítését.
Várjuk mindazokat sorainkba, akik tenni akarnak, és segíteni tudnak a mainál jobb életminőséget nyújtó város elérésért.

Az Egyesület tagja lehet az a magyar és külföldi természetes személy, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, előírt tagdíját megfizeti és írásbeli belépési nyilatkozatát a vezetőség elfogadta.
Tiszteletbeli taggá választható az a külföldi állampolgárságú személy, aki szakmai tevékenységével, vagy az Egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett.
Az Egyesület pártoló tagja lehet, az a magyar vagy külföldi magán vagy jogi személy, aki adományaival kívánja segíteni az Egyesület munkáját, de tagként abban nem kíván részt venni.
A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal és a vezetőség elfogadó nyilatkozatával jön létre. A tiszteletbeli tagságról – a vezetőség javaslata alapján – a taggyűlés dönt.

Egy kis történelem – 25 év

1991 Fóti faluszépítők Egyesületének megalakulása, melynek logóját Valent Hódy Mihály tervezte. Már a megalakulás évében részt vettünk az Általános Rendezési Terv kidolgozásában az Önkormányzat felkérésére.
1995 a Németh Kálmán emlékház felújítási szakvéleményét készítettük el.
1996 Fóti Polgári Kör kezdeményezése, az Artézi kút műtárggyá alakításában és a közvetlen környezetének parkosításában vettünk részt.
1999 a falu határain üdvözlőtáblákat állított fel. Rendbetettük a Petőfi Sándor utcában elhanyagolt teret, felújítottuk a régi gémeskutat és parkká alakítottuk.
2000 felújítottuk az I. világháborús emlékművet. A Levéltári adatokból és a lakosság bejelentéséből összegyűjtött neveket új márványtáblába vésve állítottunk emléket a háború áldozatainak emlékére.
2001 Futó Tamás szobrász tervei alapján elkészítettük a II. világháborús emlékművet a Vörösmarty úton és az Önkormányzat anyagi hozzájárulásával új parkot alakítottunk ki az elhanyagolt helyén.
2004-2005 Németh József rendezési terve alapján elkészült a Németh Kálmán út menti fásítás, gyepesítés, szegélykövezés program, melyben részt vett a Fóti Vendégvárók Egyesülete és a Fót Öreghegyi Építőközösség Területfejlesztő és Környezetvédelmi Egyesület is. Segítettük a Fóti Vendégvárók Egyesületének szervezésében a Fót, Dózsa György úti virágládák telepítését. Fót várossá válásával egyesületünk neve Fóti Városszépítő Egyesület-re, címere a Bihari Ági által tervezett Fóti Városszépítők logóra változik.
2006 Hozzájárultunk a Fóti Civil Fórum kezdeményezése elkészült 56-os emlékmű megvalósítási költségeihez
2007 A kerítés megépíttetésével segítettük a Millenniumi Park melletti játszótér létrehozását. 100 000Ft-tal támogattuk a katolikus temető kálváriájának felújítását
2009 elkészült a Petőfi utcai díszpark és a Sinka utcában található kutak tisztítása, és a Sinka utcai kút környezetének felújítása a Duna Kút Kft kivitelezésében.
2010 Városszépítők jótékonysági bálja bevételét: 516 000 Ft-ot a Művelődési Ház külső tatarozásának munkáira ajánlottuk fel.
2011 részt vettünk a CÖF szervezésében a tavaszi Várostakarításon: virágokat ültettünk a Dózsa György út virágládáiba, parkokat takarítottunk Aktív szerepet vállaltunk a város jelentős rendezvényein: Gyermeknap, I. Paradicsom Fesztivál. A városi Gyermeknapon hirdettük ki a fóti óvodás és iskolás gyerekek és fiatalok körében meghirdetett rajzversenyünk eredményét. A verseny témája: „Fót – amilyennek én szeretném látni” A Paradicsom Fesztiválon volt a kiindulópontja a város üdvözlő és információs tábláinak rendbetételét célzó akciónak, melynek a tombola bevételét erre a célra tettük félre.
2012 januári Jótékonysági Bálunkat is ennek a célnak szenteltük, a bál bevételét és a tombolából összejött 361 705 Ft-ot a megvalósításra átutaltuk a Fót Fejlődésért Közalapítvány Számlájára.
2013 Támogattuk a ReFót fiataljainak ötletét, és pályázatot adtunk be közösen a „Fiatalok Lendületben program” keretében a Sipos Pál tér közösségépítő parkkialakítására
Tagjaink egyénileg besegítettek a REFÓT fiataljainak Sipos Pál tér park kialakításának munkálataiban, amelynek megvalósulását az I. REFÓT sportnap rendezvénnyel ünnepeltek meg a fiatalok.
2014 Egyesületünk csatlakozott „A legszebb konyhakert” programhoz, amely azóta is minden évben kiemelt szerepet tölt be az éves programjaink sorában. A hatályos jogszabályok szerint módosított alapszabályunk, valamint a kétéves eredményes munkáról szóló – közhasznúsági melléklettel ellátott – pénzügyi beszámolónk hatósági elfogadása révén megtartottuk közhasznú státuszunkat.
2015 A március 15. városi ünnepi rendezvényen a Városvezetés „Fót Városért Kitüntetés” átadásával értékelte egyesületünk eddigi munkáját. Április közepén a Fóti Vadászklubbal közös szervezésben "Tavaszköszöntő bál" címmel városi lokálpatrióta gondolatokra épülő rendezvényt tartottunk a megújult Vörösmarty Művelődésházban. Az őszi "graffiti verseny" megrendezésével próbáltuk bemutatni a fiataloknak, hogy graffiti lehet művészeti alkotás is. Tematikus táblákat készítettek a résztvevők, melyek a rögtönzött kiállítás után a szponzorokhoz kerülnek.
2016 Egyesület szervezésében májusban 45 perces interaktív előadásra került sor a „Hulladékgazdálkodás az őskortól napjainkig” témában, 4 iskolában (Németh Kálmán,- Fáy András,- Fóti Szabad Waldorf,- Fóti Ökumenikus Általános Iskola) szakavatott előadó bevonásával a tanulók aktív részvételével. Kezdeményezésünkre, az Önkormányzat Bársony Fót programjának keretében az idén megvalósul a városszéli üdvözlőtáblák felújítása, amelyet az említett 361 705 Ft-tal 2012-ben támogatott az egyesületünk. 3. éve veszünk részt „A legszebb konyhakertek” Magyarország legszebb konyhakertjei programban, amelynek keretében a helyi díjazásokon kívül, zártkert kategóriában Fekete Ferencné országos díjban is részesült.

Továbbiakban a közhasznúsági jelentéseknél találhatók a tevékenységünkről szóló éves beszámolók.

1% - Segítsen!

Szépítse Ön is Fót városát! Segítsen adója 1%-ával: Csak ki kell töltenie az alábbi nyilatkozatot, melyet letölthet honlapunkról:

NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
email: info@varosszepitok.hu 

vsz400

fb300

kituntetes2015c

Facebook

fb300